Zakończyliśmy konsultacje zasygnalizowane w komunikacie z 23 października 2017 roku. W trakcie prac:

  • przeanalizowaliśmy wszystkie uwagi zgłoszone do projektu z 23 października 2017 r.,
  • sprawdziliśmy limity finansowania w grupach limitowych.

Zmiany wprowadzone w opublikowanym obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2017 r. w stosunku do projektu obwieszczenia mają charakter porządkujący i redakcyjny.

Powered by WPeMatico