Zakończyliśmy konsultacje, które zostały zasygnalizowane w komunikacie z 20 lutego 2018 roku.

W trakcie prac:

  • przeanalizowaliśmy wszystkie uwagi zgłoszone do projektu z 20 lutego 2018 r.,
  • sprawdziliśmy limity finansowania w grupach limitowych.

Zmiany wprowadzone w opublikowanym obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2018 r. w stosunku do projektu obwieszczenia mają charakter porządkujący i redakcyjny.

Dziękujemy za wszystkie nadesłane uwagi i komentarze.

Powered by WPeMatico