Zakończyliśmy konsultacje, które zostały zasygnalizowane w komunikacie z 18 grudnia 2017 roku.

W trakcie prac:

  • przeanalizowaliśmy wszystkie uwagi zgłoszone do projektu z 18 grudnia 2017 r.,
  • sprawdziliśmy limity finansowania w grupach limitowych.

Do obwieszczenia obowiązującego od 1 stycznia 2018 r. w stosunku do projektu opublikowanego 18 grudnia 2017 r. wprowadzono poniższe zmiany.

  • Dodano produkt leczniczy Soliris (Eculizumabum), stosowany w ramach programów lekowych „Leczenie atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (ICD-10 D59.3)” oraz „Leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii (ICD-10 D59.5)”.

Pozostałe zmiany wprowadzone w opublikowanym Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2018 (DZ. URZ. Min. Zdr. 2017.129) w stosunku do jego projektu mają charakter porządkujący i redakcyjny.

Dziękujemy za wszystkie nadesłane uwagi i komentarze.

Powered by WPeMatico