Tegoroczne obchody Ogólnopolskiego Dnia Ratownictwa Medycznego zorganizowała Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku. Podczas wydarzenia wiceminister Marek Tombarkiewicz wręczył nagrody Ministra Zdrowia im. bł. Gerarda, patrona ratownictwa medycznego. Obchody w 2017 roku odbyły się w Płocku, ze względu na jubileusz 20 lat działalności, który świętuje płockie pogotowie. Wydarzenie ma szerzyć ideę ratownictwa medycznego oraz podkreślić rangę systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

 

Wręczenie nagród im. bł. Gerarda

W ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Ratownictwa Medycznego wiceminister Marek Tombarkiewicz uhonorował osoby zasłużone dla systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, wręczając nagrody Ministra Zdrowia im. bł. Gerarda.  W 2017 roku laureatami nagrody zostali:

  • w kategorii lekarz systemu, pielęgniarka systemu, ratownik medyczny – Edyta Wcisło, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych

Od ponad dziesięciu lat zaangażowana w działalność na rzecz środowiska ratowników medycznych i budowę pozytywnego wizerunku tej grupy zawodowej. Jest autorem wielu znakomitych publikacji naukowych, jak również organizatorem „Ogólnopolskiego Sympozjum Ratownictwa Medycznego” oraz pomysłodawczynią akcji „Stop agresji wobec Ratowników Medycznych”.

  • w kategorii osoby i instytucje wspierające system Państwowe Ratownictwo Medyczne – Piotr Skworzec, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego

Jego osobiste zaangażowanie, wiedza oraz znajomość systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na obszarze województwa podkarpackiego, przyczyniło się do opracowania nowatorskich w skali kraju rozwiązań. Wdrożone rozwiązania zoptymalizowały czasy dotarcia służb ratowniczych, w tym przede wszystkim zespołów ratownictwa medycznego, na autostradach i drogach szybkiego ruchu.

  • w kategorii zarządzanie ratownictwem – Mirosława Stocka-Mirońska, naczelnik Wydziału Ratownictwa Medycznego Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności

Od kilkunastu lat zaangażowana w kreowanie, współtworzenie oraz rozwój systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Biegłą znajomość systemu ochrony zdrowia i szeroko rozumianego systemu ratownictwa medycznego wykorzystuje do opracowywania i wdrażania najnowocześniejszych i najbardziej optymalnych rozwiązań organizacyjnych, które wpływają na poprawę tego systemu w Polsce.

 

Ogólnopolski Dzień Ratownictwa Medycznego

Ogólnopolski Dzień Ratownictwa Medycznego został ustanowiony przez Sejm 8 września 2006 r. na mocy ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

 

Zdjęcia autorstwa Waldemara Lewandowskiego.

Powered by WPeMatico