Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł oraz wiceminister Krzysztof Łanda wzięli dzisiaj udział w briefingu „Ocena wniosków inwestycyjnych w sektorze zdrowia – System IOWISZ”, zorganizowanym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Podczas spotkania wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera przekazał informacje dotyczące oceny wniosków o wydanie opinii o celowości inwestycji w służbie zdrowia, złożonych po uruchomieniu systemu IOWISZ. O opinię wojewody może wnioskować podmiot leczniczy lub podmiot, który zamierza prowadzić działalność leczniczą w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub podstawowej opieki zdrowotnej. Czytaj więcej na www.mazowieckie.pl: System IOWISZ – Ocena wniosków inwestycyjnych w sektorze zdrowia

Dlaczego IOWISZ jest potrzebny

Przypominając, czym jest i jakim celom służy IOWISZ, minister Radziwiłł zaznaczył, że jest on jednym z fundamentów dalszych zmian w służbie zdrowia: „IOWISZ to pozytywna rewolucja, chcemy efektywnie zarządzać służbą zdrowia”.

Jest to narzędzie do opiniowania celowości inwestycji przez wojewodów oraz ministra. Zostało wprowadzone, by nowe inwestycje były realizowane tam, gdzie są najbardziej potrzebne i gdzie przyniosą największe korzyści pacjentom. „IOWISZ pozwoli wskazać inwestycje, które nie są racjonalne i niosą ze sobą duże ryzyko” – zapewnił minister. Podkreślił, że „w tej perspektywie otrzymamy ogromne środki z Unii Europejskiej. Mogą one podnieść jakość służby zdrowia w Polsce, ale trzeba je wydać sensownie”.

Do czego służy

IOWISZ służy racjonalizacji inwestycji w służbie zdrowia poprzez dostosowanie ich do rzeczywistych potrzeb mieszkańców oraz podniesieniu efektywności wydatkowania środków publicznych.

Gwarantuje racjonalne i przejrzyste wydatkowanie środków publicznych na inwestycje (budowlane lub zakupowe) związane z:

  • utworzeniem nowego podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
  • utworzeniem nowych jednostek zakładu leczniczego podmiotu leczniczego,
  • utworzeniem nowych komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego.

Wnioski i opinie

Warunkiem ubiegania się o środki europejskie na infrastrukturę w ochronie zdrowia jest uzyskanie pozytywnej opinii wojewody lub – w szczególnych przypadkach – ministra zdrowia.

Wiceminister Krzysztof Łanda zachęcał osoby, które mają pomysły na inwestycje, aby zmierzyły się z IOWISZEM: „niech sprawdzą, jaką punktację uzyskają ich wnioski. Wypełnienie kwestionariusza zajmuje 15-20 minut”. Podpowiedział również, że największą szansę na realizacje mają te inwestycje, które spełniają priorytety Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rozwoju: „to podstawowe kryteria oceny w IOWISZU”.

Do tej pory do Ministerstwa Zdrowia wpłynęło 69 wniosków. Wydaliśmy 39 opinii, z czego 31 – pozytywnych.

Powered by WPeMatico