Podczas dzisiejszej konferencji prasowej wiceminister Marcin Czech mówił o nowych lekach, które zostały objęte refundacją od 1 stycznia.

„Ta lista refundacyjna rozszerza opcje terapeutyczne dla pacjentów – m.in. tych z chorobą ultrarzadką” – powiedział na wstępie.

 

Rynek apteczny

Wiceminister Marcin Czech poinformował, że od stycznia na liście refundacyjnej pojawiły się nowe leki. Są to 53 produkty lecznicze (wg kodów EAN), które zwiększyły pulę dostępnych opcji terapeutycznych.

„Dla leku, który zawiera pancreatynę, rozszerzyliśmy wskazania refundacyjne” – wskazał. – „Obecnie jest on dostępny również w terapii zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki spowodowanej przewlekłym zapaleniem trzustki, resekcją żołądka lub zwężeniem dróg żółciowych spowodowanym chorobą nowotworową”.

 

Programy lekowe i chemioterapia

Wiceminister Czech omówił także zmiany, jakie zaszły w katalogu chemioterapii.

 • Rozszerzyliśmy wskazania refundacyjne dla dwóch substancji czynnych – capecitabine i mitoxantronum. To ułatwi dostęp do leczenia pacjentom z chorobami nowotworowymi.
 • Leki zawierające substancję czynną kapecytabinę zostały udostępnione w kolejnym wskazaniu pozarejestracyjnym: „rak dróg żółciowych w ramach uzupełniającego leczenia pooperacyjnego raka dróg żółciowych”.
 • Leki zawierające substancję czynną mitoxantronum zostały udostępnione we wskazaniu pozarejestracyjnym: „wznowa ostrej białaczki limfocytowej w populacji pediatrycznej”.
 • Wprowadziliśmy program lekowy „Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B”. Dzięki temu objęliśmy refundacją lek zawierający substancję czynną efmoroctocog alfa (Elocta). Jest to nowa opcja terapeutyczna dla pacjentów z hemofilią, którzy korzystają z refundacji zarówno osoczopochodnych, jak i rekombinowanych koncentratów czynników krzepnięcia.
 • Zmodyfikowaliśmy program leczenia zaawansowanego raka jelita grubego. Zmiana dotyczy schematów leczenia pacjentów: panitumumab (Vectibix) jest teraz refundowany również w pierwszej linii leczenia. Dzięki temu pacjenci z rakiem jelita grubego mają więcej opcji terapeutycznych.
 • Substancję czynną pemetrexed, która do tej pory była stosowana w programie „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca”, przenieśmy do katalogu chemioterapii. Dzięki temu pacjenci z niedrobnokomórkowym rakiem płuca będą mieli do niej łatwiejszy dostęp.
 • W programach dotyczących leczenia pierwotnych niedoborów odporności obniżyliśmy wymaganą liczbę wizyt lekarskich odbywających się w ramach leczenia i uelastyczniliśmy dawkowanie kolejnych podań immunoglobulin. Te zmiany poprawią jakość życia pacjentów, którzy leczą się w programie.
 • Objęliśmy refundacją lek Soliris (eculizumab) – będzie on dostępny dla pacjentów w dwóch programach lekowych:
 • Leczenie atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego” (aHUS),
 • Leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii” (PNH).

„Jest to dobra wiadomość dla chorych, którzy cierpią na te schorzenia” – podkreślił wiceminister. – „Po długotrwałych negocjacjach z producentem leku udało nam się wprowadzić go na listę w ramach programu lekowego w tychże wskazaniach. Niezmiernie się z tego cieszę. Jesteśmy z tego powodu niesłychanie dumni”.

Kto będzie kwalifikował do programów

Zespoły powołane przez prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia:

 • Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Atypowego Zespołu Hemolityczno-mocznicowego,
 • Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Nocnej Napadowej Hemoglobinurii.

Refundacja

O refundację Solirisu od lat zabiegali lekarze, pacjenci i ich rodziny. Minister zdrowia skierował do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wniosek o wydanie rekomendacji dotyczącej finansowania tej terapii ze środków publicznych.

Ponad rok temu prezes Agencji wydał negatywną rekomendację (nr 69/2016 z dnia 10 listopada 2016 r.), ale w uzasadnieniu zaznaczył,  że – zgodnie z podejściem egalitarnym – należy dążyć do zrównania możliwości terapeutycznych również tych pacjentów, którzy
z uwagi na rzadkość występowania choroby mają ograniczone możliwości terapeutyczne,
a wszystkie rekomendacje kliniczne rekomendują zastosowanie ekulizumabu jako leczenie
z wyboru pacjentów z PNH (szczególnie w klasycznej postaci) oraz aHUS.

Prezes AOTMiT stwierdził, że jeśli wnioskodawca (producent leku) zgodzi się na  mechanizmy podziału ryzyka, to Agencja rekomenduje objęcie refundacją leku Soliris w ramach obu wnioskowanych programów lekowych.

W wyniku długotrwałych negocjacji i rozmów wnioskodawca przyjął warunki ministra zdrowia i lek został udostępniony pacjentom bezpłatnie w ramach dwóch programów lekowych.

 

Leki immunosupresyjne

Wiceminister Marcin Czech odniósł się także do zmian dotyczących leków immunosupresyjnych. Zapewnił, że walgancyclovir w postaci proszku do sporządzania roztworu doustnego nadal jest dostępny bezpłatnie dla najmłodszych pacjentów w szpitalach.

Powered by WPeMatico