Na podstawie akceptacji Ministra Zdrowia, Komisja Konkursowa powołana do rozpatrzenia ofert konkursowych w ramach realizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. poz. 1492), ogłasza wyniki konkursu na realizację zadania pn. Upowszechnianie wśród kadry medycznej zasad Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece (w ramach Celu operacyjnego 1: Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia i aktywności fizycznej społeczeństwa  w zakresie punktu 1.2.4 g).

Powered by WPeMatico