Komisja Konkursowa powołana do oceny formalnej i merytorycznej ofert, które wpłynęły w ramach postępowania konkursowego na wybór ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministra Zdrowia w 2017 r., ogłasza:

  1. listę ofert spełniających wymagania formalne,
  2. listę ofert podlegających odrzuceniu z uwagi na niespełnienie wymagań formalnych,
  3. listę wybranych ofert.

Powered by WPeMatico