Komisja Konkursowa, powołana do rozpatrzenia ofert konkursowych w ramach realizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. poz. 1492), w zakresie zadania pn. Tworzenie innowacyjnych rozwiązań dotyczących farmakoterapii oraz działań prozdrowotnych i aktywizujących osoby w wieku podeszłym informuje, że w ogłoszeniu z dnia 27 marca 2017 r. zawierającym listę ofert spełniających warunki formalne oraz listę ofert niespełniających warunków formalnych omyłkowo zamieszczony został, na liście jednostek spełniających wymagania formalne, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

Komisja Konkursowa informuje, że Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu nie spełnił wymagań formalnych konkursu.

W pozostałym zakresie treść ogłoszenia pozostaje bez zmian.

Powered by WPeMatico