Komisja Konkursowa powołana do rozpatrzenia ofert konkursowych w ramach realizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 (Dz. U. poz. 1492), w zakresie:

  • Celu operacyjnego 3: Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa,

ogłasza uzupełnienie listy ofert niespełniających wymagań formalnych wraz ze wskazaniem braków formalnych oraz informację dotyczącą terminu na uzupełnienie tych braków.

Powered by WPeMatico