Komisja Konkursowa powołana do oceny ofert w ramach realizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia  2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 (Dz. U. poz. 1492), w zakresie Celu operacyjnego 5: Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się, na etapie oceny merytorycznej zgłosiła zastrzeżenia odnośnie spełnienia dwóch formalnych kryteriów dostępu w przypadku jednej z ofert.

Zgodnie z punktem 4 części VII załącznika Ogłoszenie o konkursie ofert – część B, Komisja Konkursowa podjęła decyzję o ponownym skierowaniu ww. oferty do oceny formalnej oraz wezwania oferenta do uzupełnienia braków formalnych.

W związku z powyższym Komisja Konkursowa ogłasza informację dotyczącą dodatkowych braków formalnych w jednej z ofert w konkursie NPZ.CO5_3.1_1_2017 wraz z informacją na temat terminu na uzupełnienie tych braków.

W pozostałym zakresie treść ogłoszenia pozostaje bez zmian.

Powered by WPeMatico