Komisje Konkursowe, powołane do rozpatrzenia ofert konkursowych w ramach realizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na  lata 2016-2020 (Dz. U. poz. 1492), w zakresie:

  •  Celu operacyjnego: 1 – Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa, w ramach działania 1.2.4 – promocja karmienia piersią

ogłaszają:

1.listę ofert spełniających wymagania formalne,

2.listę ofert niespełniających wymagań formalnych wraz ze wskazaniem braków formalnych oraz informację dotyczącą terminu na uzupełnienie tych braków,

3.informację na temat oferty podlegającej odrzuceniu,

4.listę konkursów, na które nie wpłynęły oferty.

Na konkursy wpłynęło łącznie 14 ofert.

Powered by WPeMatico