Ministerstwo Zdrowia ogłasza, że konkurs pn. Program edukacyjny skierowany do osób odpowiedzialnych za realizację żywienia w podmiotach leczniczych w ramach Programu współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku. został unieważniony z uwagi na brak wyboru oferenta.

Powered by WPeMatico