Komisja Konkursowa, powołana do rozpatrzenia ofert konkursowych w ramach realizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na  lata 2016-2020 (Dz. U. poz. 1492), w zakresie:

  • Celu operacyjnego 6: Poprawa Zdrowia Prokreacyjnego – Organizacja kampanii społecznej sprzyjającej płodności kobiet i mężczyzn wykorzystującej nowoczesne narzędzia komunikacji społecznej uwzględniającej ogólnopolską kampanię radiową i telewizyjną (NPZ.CO6_2_1_a_2017)

– realizowane w ramach Działania 2. Prowadzenie edukacji zdrowotnej i działalności informacyjnej i profilaktycznej dotyczącej czynników endo- i egzogennych mających wpływ na zdrowie prokreacyjne kobiet i mężczyzn, przeciwdziałanie skutkom seksualizacji dzieci i młodzieży, zachowań ryzykownych, uzależnień behawioralnych, uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz kształtowanie postaw sprzyjających zachowaniom prozdrowotnym.

ogłasza:

  1. listę ofert spełniających wymagania formalne,
  2. listę ofert niespełniających wymagań formalnych wraz ze wskazaniem braków formalnych oraz informacją dotyczącą terminu na uzupełnienie tych braków.

Na konkursy wpłynęły łącznie 4 oferty.

Powered by WPeMatico