Świadczenia asysty technicznej i konserwacji (ATIK) na oprogramowanie Oracle na rzecz Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia oraz dziewięciu oddziałów wojewódzkich.

Powered by WPeMatico