Przeprowadzenie badań jakościowych – Fokusy (Zogniskowane Wywiady Grupowe (FGI)), których celem jest ocena pilotażu POZ PLUS

Powered by WPeMatico