Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kontroli projektów konkursowych realizowanych w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Powered by WPeMatico