Biuro Prasy i Promocji zaprasza do składania ofert zgodnych z załączonymi Istotnymi Warunkami Udzielenia Zamówienia na:

Świadczenie usług kodowanego dostępu do serwisu monitoringu mediów 

termin realizacji zamówienia: 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

 

Oferty należy składać do 20 marca 2017 r. do godziny 12:00 w siedzibie zamawiającego:

Ministerstwo Zdrowia

Biuro Prasy i Promocji

00-952 Warszawa

Ul. Miodowa 15, pokój nr 13 (parter bud. B)

 

Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:

Nazwa i adres wykonawcy…………………..

Oferta na:

„ŚWIADCZENIE USŁUG KODOWANEGO DOSTĘPU DO SERWISU MONITORINGU MEDIÓW”

 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty przesłane na inny niż wskazany powyżej adres.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z:

  • p. Jarosławem Rybarczykiem tel. 22 831-30-71
  • p. Danutą Jastrzębską nr tel. 600-291-903
  • e-mail: biuro-bp@mz.gov.pl

Powered by WPeMatico