Świadczenie asysty technicznej i konserwacji (ATIK) do oprogramowania Oracle posiadanego przez Zamawiającego.

Powered by WPeMatico