Przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie zewnętrznych ciągów komunikacyjnych w obiekcie przy ul. Długiej 38/40 w Warszawie – wykonanie nowej nawierzchni drogi i miejsc parkingowych z mieszanek mineralnych, opaski z kostki granitowej oraz roboty przygotowawcze pasów zieleni za Pałacem Pod Czterema Wiatrami (część zaplecza od strony Ogrodu Krasińskich) – przetarg nieograniczony Nr BGJ.270.18.2017.AB .

Powered by WPeMatico