Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów graficznych, druk i dostawa plakatów oraz ulotek informacyjno-edukacyjnych:

1. Część I zamówienia – zaprojektowanie, druk i dostawa dwóch rodzajów plakatów dotyczących standardu opieki okołoporodowej

  • plakat nr 1 (tekst merytoryczny zamawiającego) w nakładzie 5 000 sztuk,
  • plakat nr 2 (tekst merytoryczny zamawiającego) w nakładzie 5 000 sztuk.

2. Część II zamówienia – zaprojektowanie druk i dostawa ulotek dotyczącej uprawnień przysługujących rodzinom w związku z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, (tekst merytoryczny zamawiającego) w nakładzie 300 000 sztuk.

Powered by WPeMatico