Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia oraz przystosowanie pomieszczeń:

  • Część 1 – pokój rodzica
  • Część 2 – bufet

Powered by WPeMatico