Organizacja i obsługa dwudniowej konferencji podsumowującej realizację Projektu predefiniowanego pn.: „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu” współfinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.

Powered by WPeMatico