Wykonanie I etapu badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja bieżąca projektów PO WER dotyczących tworzenia i prowadzenia dziennych domów opieki medycznej (DDOM)”.

Powered by WPeMatico