Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia – przetarg nieograniczony.

Powered by WPeMatico