35 uczelni medycznych kształcących pielęgniarki i położne utworzy monoprofilowe centra symulacji medycznej. Będzie to możliwe dzięki funduszom europejskim. Przeznaczyliśmy na ten cel środki z Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Pierwsze umowy z Ministerstwem Zdrowia podpisali przedstawiciele uczelni z całej Polski. Dzięki temu już wkrótce ruszą projekty, które poprawią jakość kształcenia pielęgniarek i położnych. Zanim zaopiekują się one prawdziwymi pacjentami, praktycznych czynności nauczą się na fantomach i symulatorach, w warunkach zbliżonych do najlepszych takich ośrodków na świecie.

 

Wirtualne szpitale w uczelnianych murach

Symulacja medyczna to dziś najnowocześniejszy i najskuteczniejszy sposób kształcenia przyszłych kadr medycznych. Dlatego najważniejszym elementem każdego projektu będą centra symulacji medycznej, czyli miejsca zbliżone warunkami do prawdziwych szpitali.  Sale symulacyjne zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt medyczny i symulatory. Takie manekiny potrafią naśladować różne objawy i zachowania ludzkie. Praktyczna nauka na nich nie różni się od zabiegów na pacjencie, a zabiegi można powtórzyć wielokrotnie.

Każde szkolenie zostanie zarejestrowanie, a następnie omówione z wykładowcą  i powtarzane.

 

Więcej pieniędzy, więcej projektów

Pierwotna alokacja na konkurs wynosiła 83 mln zł. Po ocenie projektów zwiększyliśmy środki na dofinansowanie monoprofilowych centrów symulacji medycznej. Umożliwiło to dofinansowanie wszystkich projektów, które zostały ocenione pozytywnie.

 

Korzystają też przyszli lekarze

Inwestujemy także w kształcenie przyszłych lekarzy. Już dziś kształcą się oni w 12 centrach symulacji medycznych zlokalizowanych w uczelniach medycznych. Z funduszy unijnych przeznaczyliśmy na ten cel 264 mln zł.

Czytaj więcej o unijnym wsparciu na portalu poświęconym funduszom europejskim.

Powered by WPeMatico