Dr Leszek Borkowski przygotował jesienny raport dostępu do refundowanych produktów leczniczych.

„Wszystkie te decyzje mają swój ciężar gatunkowy tak z merytorycznego, jak etycznego punktu widzenia. Dzięki nim w wielu przypadkach znacząco wydłuży się życie pacjentów, a u wszystkich poprawi się  jego jakość. Za to, w imieniu pacjentów i ich bliskich wyrazy uznania i gorące podziękowania dla Ministerstwa Zdrowia.”

Źródło: Pacjenci dziękują Ministerstwu Zdrowia

Powered by WPeMatico