W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi leków po przeszczepach zapewniamy, że leki dla osób po przeszczepach są nadal dostępne. Zarówno dzieci, jak i dorośli mogą czuć się bezpiecznie.

Systematyczne zwiększanie dostępu do nowoczesnych i bezpiecznych technologii lekowych, pozwalających na leczenie zgodnie z najlepszymi standardami medycznymi, jest priorytetem Ministra Zdrowia, natomiast sztywne stanowisko niektórych producentów leków w zakresie utrzymywania cen na bardzo wysokim poziomie nie może ograniczać działań Ministra Zdrowia w zakresie refundacji nowych, tańszych, równie skutecznych i bezpiecznych produktów, co pozwala zachować stabilność budżetu oraz rozszerzać katalog leków refundowanych o nowe technologie, które dotychczas nie były finansowane ze środków publicznych.

 

Zasady refundacji leków w Polsce

Kwestie związane z refundacją leków reguluje ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (ustawa o refundacji).

 

Leki zawierające substancję czynną walgancyklowir

Za odpowiednik leku uważa się lek zawierający tę samą substancję czynną oraz mający te same wskazania i tę samą drogę podania przy braku różnic postaci farmaceutycznej.

Obecnie w grupie odpowiedników leku Valcyte jest łącznie pięć leków. Ich zestawienie znajduje się w tabeli poniżej.

Lek zapłata pacjenta

od stycznia 2018

Valganciclovir Teva,

450 mg, tabl. powl., 60 szt.

25,88 zł
Valhit,

450 mg, tabl. powl., 60 szt.

59,90 zł
Ceglar,

450 mg, tabl. powl., 60 szt.

3,20 zł
Sperart,

450 mg, tabletki powlekane, 60 tabl.

3,20 zł
Valcyclox,

450 mg, tabletki powlekane, 60 tabl.

48,56 zł

Lek zawierający walgancyklowir w postaci tabletek zawsze był dostępny dla pacjentów za najniższą dopłatą (3,20 zł).

Objęcie refundacją leków generycznych nie oznacza, że tzw. leki referencyjne przestały być finansowane – ich dalsza refundacja jest regulowana przez kwestie ekonomiczne.

 

Kiedy pacjent może otrzymać lek generyczny

Jeżeli lekarz nie zaznaczył (w oparciu o wskazania medyczne) na recepcie, żeby nie zamieniać danego leku, wówczas osoba wydająca leki w aptece może wydać jego tańszy odpowiednik.

 

Odpowiedniki leków są bezpieczne!

Badania biorównoważności dowiodły ponad wszelką wątpliwość, iż leki generyczne dostarczają do organizmu tę samą substancję czynną w takiej samej ilości i czasie, jak lek referencyjny. Stanowisko to jest zgodne z wiedzą naukową oraz regulacjami prawnymi.

Za bezpieczeństwo leków i standardy dopuszczania leków do obrotu odpowiada Europejska Agencja Leków, która zapewnia koordynację oceny i nadzoru produktów leczniczych na całym terytorium Unii Europejskiej. Złożony system monitorowania bezpieczeństwa oraz jakości leków na poziomie krajowym i europejskim oparty jest o przepisy prawa, badania naukowe oraz systemy kontroli danego produktu i był budowany przez wiele lat. O bezpieczeństwo oraz wysokie standardy produkcji leków troszczy się wiele współpracujących ze sobą instytucji: agencje rejestrujące, wytwórcy, instytucje nadzorujące wytwarzanie czy kontrolujące jakość leków.

 

Korzyści zdrowotne i finansowe dla państwa i obywatela

Obejmowanie refundacją kolejnych odpowiedników to działanie systemowe. Celem jest zwiększanie liczby dostępnych opcji terapeutycznych oraz stymulowanie konkurencji między firmami farmaceutycznymi. Taka sytuacja pozwala obejmować refundacją nowe, coraz tańsze leki, które działają tak samo jak te, które już są objęte refundacją. Dzięki wprowadzaniu odpowiedników sukcesywnie maleją wydatki ponoszone przez państwo i podatnika.

W przypadku limitu finansowania za 1 dobową definiowaną dawkę (DDD) walgancyklowiru od końca 2014 roku kwota ta spadła z 198,05 złotych do 37,22 zł obecnie – obecne wydatki na DDD stanowią 18,8% wydatków z 2014. Umożliwiło to zmniejszenie wydatków z 22,49 mln zł w 2014 roku do 13,09 mln złotych w 2016 roku, co oznacza, że zwiększyła się istotnie dostępność do leku dla pacjentów przy jednoczesnej oszczędności dla płatnika.

Powered by WPeMatico