22 marca 2017 r. odbyło się posiedzenie polsko-amerykańskiej wspólnej komisji ds. wykonania umowy o statusie sił zbrojnych USA na terytorium RP. W spotkaniu wzięli udział m.in. wiceminister Marek Tombarkiewicz i przedstawiciel dowództwa sił zbrojnych USA w Europie (EUCOM) gen. dyw. David W. Allvin. Podpisali oni porozumienie wykonawcze dotyczące wsparcia medycznego.

Porozumienie doprecyzowuje przepisy:

  • umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, która została podpisana 19 czerwca 1951 r. w Londynie (NATO SOFA),
  • umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która została podpisana 11 grudnia 2009 r. w Warszawie (SOFA Supplemental).

Dokument uszczegóławia te przepisy w zakresie:

  • odpowiedzialności za zapewnienie niezbędnej opieki medycznej członkom sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, ich personelowi cywilnemu oraz członkom ich rodzin,
  • postępowania z odpadami medycznymi i materiałami niebezpiecznymi,
  • postępowania w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej,
  • korzystania ze świadczeń zdrowotnych realizowanych przez polskie podmioty lecznicze oraz pokrywania kosztów tych świadczeń.

Porozumienie przygotowało Ministerstwo Zdrowia. W negocjacjach uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Wspólna Komisja została powołana na podstawie art. 35 ust. 4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej 11 grudnia 2009 r. w Warszawie.

Autorem zdjęć jest ppor. Robert Suchy z Centrum Operacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Powered by WPeMatico