W związku z pytaniami dotyczącymi Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK), informujemy, że założenie konta i weryfikacja uprawnień – czynności niezbędne do złożenia wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego – mogą ostać wykonane w dowolnej chwili, w szczególności bez konieczności posiadania wyniku i świadectwa Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) lub Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK). Każdy lekarz, który posiada prawo wykonywania zawodu, również to wydane na czas odbycia stażu podyplomowego, może założyć konto i złożyć wniosek o modyfikację uprawnień w grupie biznesowej „lekarz” lub „lekarz dentysta”. Zachęcamy do wykonania ww. czynności niezwłocznie.

Osoby planujące złożyć wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego, a nie posiadające wyniku i świadectwa z LEK na dzień składania wniosku w SMK, mogą postąpić w jeden z następujących sposobów:

  • Wypełnić wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego pozostawiając niewypełnione pola związane z wynikiem tegoż egzaminu. Następnie wniosek powinien zostać wysłany. Prawidłowo wysłany wniosek otrzyma status „złożony”. Wynik LEK lekarz będzie zobowiązany uzupełnić po wezwaniu przez właściwy urząd wojewódzki w trakcie postępowania kwalifikacyjnego w październiku, albo
  • Zaczekać do ogłoszenia wyników LEK, co nastąpi najpóźniej 28 września, a następnie wypełnić wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego wypełniając pola związane z wynikiem tegoż egzaminu. UWAGA: w przypadku podawania wyniku LEK w ujęciu procentowym, jeżeli posiadany wynik określony jest również w miejscach po przecinku, np. 61,6%, w SMK przecinek zastępujęmy kropką, 61.6%). W ramach postępowania kwalifikacyjnego JESIEŃ 2017 termin na składanie wniosków o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego upływa dnia 2 października 2017 r. o godz. 23.59, albo
  • Wypełnić i wysłać wniosek zgodnie z opisem w pkt. 1, a następnie po ogłoszeniu wyników LEK, powtórnie wypełnić i wysłać wniosek zgodnie z opisem w pkt. 2. Wówczas pierwszy ze złożonych wniosków ulegnie automatycznemu anulowaniu i nie będzie konieczności uzupełniania wniosku w postępowaniu kwalifikacyjnym w październiku.

 

W przypadku egzaminu LEK zdawanego 23 września br. nie ma obowiązku załączania kopii świadectwa o zdaniu egzaminu. Weryfikacja wyniku nastąpi we właściwym urzędzie wojewódzkim w oparciu o dane przekazane przez Centrum Egzaminów Medycznych.

 

Osoby planujące złożyć wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego, podchodzące powtórnie do egzaminu LEK w sesji jesiennej 2017, mogą postąpić w jeden z następujących sposbów:

  • Wypełnić wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego wpisując aktualnie posiadany wynik LEK i załączyć skan stosownego świadectwa lub pozostawić pola związane z wynikiem tegoż egzaminu puste, a następnie, po opublikowaniu wyników LEK, złożyć kolejny wniosek uzupełniony o wynik egzaminu, w oparciu o który lekarz chce podlegać rankingowaniu w postępowaniu kwalifikacyjnym. UWAGA: w przypadku podawania wyniku LEK w ujęciu procentowym, jeżeli posiadany wynik określony jest również w miejscach po przecinku, np. 61,6%, w SMK przecinek zastępujęmy kropką, tj. 61.6%). W ramach postępowania kwalifikacyjnego JESIEŃ 2017 termin na składanie wniosków o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego upływa dnia 2 października
    2017 r. o godz. 23.59,
    albo
  • Zaczekać do ogłoszenia wyników LEK, co nastąpi najpóźniej 28 września, a następnie wypełnić wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego wypełniając pola związane z wynikiem tegoż egzaminu, wskazując właściwy wynik zgodnie z opisem w pkt. 1, albo
  • Wypełnić wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego wpisując aktualnie posiadany wynik LEK i załączyć skan stosownego świadectwa, a następnie w trakcie postępowania kwalifikacyjnego w październiku, skontaktować się z właściwym urzędem wojewódzkim w celu zwrotu wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego i uzupełnienia o właściwy wynik egzaminu.

 

W przypadku egzaminu LEK zdawanego 23 września br. nie ma obowiązku załączania kopii świadectwa o zdaniu egzaminu. Weryfikacja wyniku nastąpi we właściwym urzędzie wojewódzkim w oparciu o dane przekazane przez Centrum Egzaminów Medycznych.

 

Osoby planujące złożyć wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego, a nie posiadające świadectwa z LDEK na dzień składania wniosku w SMK powinny złożyć i wysłać ww. wniosek w SMK bez załączania tegoż świadectwa. Ponadto, wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury został uzupełniony o orzeczenie lekarskie o istnieniu przeciwwskazania do kontynuowania dotychczasowego szkolenia specjalizacyjnego, o którym mowa w art. 16 ea ust. 3 ustawy o zawodach lekarz i lekarza dentysty (Dz.U. z 2017 r., poz. 125 i 767). Osoby, których takie orzeczenie dotyczy i zamierzają ponownie ubiegać się o szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury, powinny zaznaczyć we wniosku, że posiadają ww. dokument, a następnie załączyć jego skan. Osoby, które podczas składania wniosków zaznaczyły pole, że posiadają taki dokument jednak nie załączyły go do wniosku zostaną wezwane przez urząd wojewódzki  do uzupełnienia wniosku. Ponadto, w polu wniosku „szkolenia specjalizacyjne niezakończone” należy wpisać szkolenie odbywane w trybie rezydentury, które zostało przerwane w związku z przeciwwskazaniami zdrowotnymi.

 

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że przez szkolenie rozpoczęte, a niezakończone uważa się każde szkolenie, w tym w trybie rezydentury, na które lekarz został zakwalifikowany, nawet jeżeli faktycznie go nie podjął.

Powered by WPeMatico