1. Zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do poziomu europejskiego nie niższego niż 6,8 PKB w przeciągu trzech lat

Łącznie wydamy w tym roku 87 miliardów złotych na służbę zdrowia. Oznacza to wzrost o ponad 8 miliardów w porównaniu do 2016 roku. W roku przyszłym będzie to wzrost o kolejnych co najmniej 5 mld zł. Są to wzrosty nienotowane nigdy w przeszłości. Jeśli chodzi o odsetek względem produktu krajowego brutto, to jest on również w tym roku rekordowy. Prawdopodobnie w odniesieniu do PKB z roku ubiegłego będzie to 4,73 proc. To sytuacja absolutnie niespotykana w przeszłości.

Czytaj więcej: http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/dodatkowe-naklady-na-ochrone-zdrowia-w-2017-r/

 

2. Likwidacja kolejek

Każde działanie MZ jest na to nakierowane.

Czytaj więcej: http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/reformujemy-system-zeby-zmniejszyc-kolejki/

 

3. Rozwiązanie problemu braku personelu medycznego

W pierwszej kolejności trzeba podkreślić, że jest to proces długoletni.

Limity przyjęć na studia lekarskie wciąż rosną:

W obecnym roku limity przyjęć na bezpłatnych studiach lekarskich zwiększyły się o ponad 850 miejsc w stosunku do roku 2015 (3529 w 2015; 4368 w 2017). Razem z niestacjonarnymi – łącznie uruchomiliśmy prawie 1400 miejsc więcej (6188 w 2015; 7587 w 2017).

W 2017 roku Minister Zdrowia przyznał 5953 rezydentury, w przyszłości planuje się zwiększanie liczby miejsc rezydenckich adekwatne do zwiększenia liczby absolwentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego.

 

4. Likwidacja biurokracji w ochronie zdrowia

Robimy to tam, gdzie jest to możliwe i najpilniejsze – przykład: zmiany w pakiecie onkologicznym:

  • uproszczona sprawozdawczość w zakresie prowadzenia list oczekujących w przypadku świadczeń udzielanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO),
  • uprawnienie lekarzy udzielających ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych do wystawiania karty DiLO (w przypadku podejrzenia nowotworu złośliwego),
  • uproszczenie zawartości danych w karcie DiLO.

 

5. Poprawa warunków pracy i płacy w ochronie zdrowia

 1 lipca weszła w życie ustawa o minimalnych wynagrodzeniach w służbie zdrowia.

Czytaj więcej: http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/minister-radziwill-przedstawil-propozycje-systemowych-rozwiazan-gwarantujacych-minimalne-wynagrodzenie-pracownikom-medycznym-sluzby-zdrowia/

 

Na jej podstawie pracownicy medyczni otrzymają podwyżki, które będą kosztowały 17 miliardów złotych w perspektywie najbliższych pięciu lat. To pierwsze od wielu lat systemowe rozwiązanie wspierające pracowników medycznych.

 

Ponadto w 6 dziedzinach medycyny: choroby wewnętrzne, chirurgia ogólna, pediatria, medycyna rodzinna, medycyna ratunkowa i psychiatria (uznane za niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywatelom) rezydenci otrzymają dodatkowo wyższe wynagrodzenie, tzw. dodatek motywacyjny, w wysokości 1200 zł brutto.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lekarzy rezydentów Minister Zdrowia zdecydował się poszerzyć grupę tych 6 dziedzin o onkologię kliniczną, hematologię i patomorfologię.

Oznacza to, że w tych dziewięciu specjalizacjach już w 2017 roku rezydenci otrzymają od ok. 1 300 zł podwyżki, a w 2018 r. od 1 450 zł.

W najbliższych 4 latach wśród rezydentów tych specjalizacji do 2 roku wynagrodzenie wzrośnie o 2 155 zł do ponad 2 300 zł.

Natomiast po drugim roku specjalizacji otrzymają oni od 2 238 zł do 2 384 zł podwyżki.

 

Wynagrodzenia pozostałych rezydentów w tym czasie będą stopniowo wzrastać i w ciągu tych 4 lat wyniosą łącznie:

– od 950 do ponad 1 100 zł podwyżki (rezydenci do końca drugiego roku specjalizacji)

– od 1 038 do prawie 1 200 zł podwyżki (rezydenci po drugim roku specjalizacji).

 

Łącznie, po podwyżkach, rezydenci będą zarabiali minimalną pensję zasadniczą w wysokości od 4 125 zł do 5 903 zł w ciągu pierwszych dwóch lat specjalizacji i od 4 496 do 6 274 po drugim roku.

Powered by WPeMatico