Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o możliwości nieodpłatnego udostępnienia Agencji danych. Posłużą one do ustalenia taryfy świadczeń z grupy JGP H41 wskazanych kodem produktu 5.51.01.0008041 – rekonstrukcja funkcji ręki, w tym mikrochirurgiczna, w ramach którego zrealizowano procedury:

  • 84.21 replantacja kciuka,
  • 84.22 replantacja palca,
  • 84.23 replantacja przedramienia/nadgarstka/dłoni,
  • 84.24 replantacja górnej części ramienia.

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja” od 15 grudnia 2017 roku.

Podstawa prawna

  • Art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.).
  • Zlecenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2017 r. znak ASG.4088.2.2017.KoM

Powered by WPeMatico