Prezes AOTMiT zwrócił się do świadczeniodawców o udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w obszarze: choroby nowotworowe. Świadczeniodawcy mogą udostępnić dane z rodzaju leczenie szpitalne, leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są  na stronie internetowej AOTMiT w zakładce Taryfikacja od 8 marca 2018 roku”.

Podstawa prawna

  • Art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.).
  • Plan Taryfikacji na rok 2018

Powered by WPeMatico