Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji powtórnie zaprasza do udziału w postępowaniu, które ma wyłonić podmioty realizujące świadczenia opieki zdrowotnej ze środków publicznych w rodzaju leczenie szpitalne z zakresu:

  • chorób układu krążenia,
  • chorób układu mięśniowo-szkieletowego,
  • położnictwa i opieki nad noworodkami.

Zaproszenie kierowane jest do podmiotów, które nie przystąpiły do postępowania ogłoszonego 16 lutego 2017 r.

Wybrani realizatorzy podpiszą umowy na przygotowywanie i przekazywanie Agencji danych niezbędnych, żeby ustalić taryfy świadczeń gwarantowanych. Informacje o postępowaniu są dostępne na stronie internetowej AOTMiT w zakładce Taryfikacja.

Podstawa prawna

Art. 31 1c ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.)

Powered by WPeMatico