Prezes AOTMiT zwrócił się do świadczeniodawców o udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia szpitalnego:

  • leczenie melfalanem podanym dotętniczo we wskazaniu nowotwór złośliwy oka (siatkówczak) ICD-10 C69.2.

Lista podmiotów leczniczych, do których wystąpiła Agencja, jest dostępna na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja” od 28 lutego 2018 roku.

Podstawa prawna

  • 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.).
  • Zlecenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2017 r. znak: ASG.4088.3.2017.KoM

Powered by WPeMatico