Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opracowuje zalecenia dotyczące standardu rachunku kosztów. W związku z tym prezes AOTMiT prosi o nadsyłanie uwag do dokumentu „Koncepcja rachunku kosztów u świadczeniodawców”, który przygotował zespół ekspertów wraz z pracownikami Agencji.

Uwagi należy przesłać na adres: rachunki@aotm.gov.pl do 9 marca 2018 r.

Podstawa prawna:

Art. 31n  pkt 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1938)

Powered by WPeMatico