Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza do udziału w postępowaniach, które mają wyłonić podmioty realizujące świadczenia opieki zdrowotnej ze środków publicznych w rodzaju:

Wybrani realizatorzy podpiszą umowy na przygotowywanie i przekazywanie Agencji danych niezbędnych, żeby ustalić taryfy świadczeń gwarantowanych.

Informacje o postępowaniach są dostępne na stronie internetowej AOTMiT w zakładce Taryfikacja.

Podstawa prawna

Art. 31 1c ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.)

Powered by WPeMatico