Prezydent RP Andrzej Duda 19 grudnia 2017 r. podpisał ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która przewiduje wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6 proc. PKB w 2025 r.

Ustawa określa ścieżkę dojścia do finansowania ochrony zdrowia do poziomu 6 proc. PKB. Zgodnie z ustawą w 2018 r. na ochronę zdrowia będzie przeznaczone 4,67 proc. PKB; a rok później 4,84 proc. Nakłady na ten cel będą wzrastać także w kolejnych latach: w 2020 r. – 5,03 proc, w 2021 r. – 5,22 proc., w 2022 r. 5,41 proc., w 2023 r. – 5,6 proc., a w 2024 – 5,8 proc. co oznacza realny wzrost nakładów o następujące kwoty: w 2019 r. o kwotę 3 779 mln zł, w 2020 r. o kwotę 13 055 mln zł, w 2021 r. o kwotę 23 656 mln zł, w 2022 r. o kwotę 35.409 mln zł, w 2023 r. o kwotę 47.825 mln zł, w 2024 r o kwotę 61.410 mln zł natomiast w 2025 r. o kwotę 75.898 mln zł. W ciągu 10 lat wydatki te wzrosną o kwotę 547.629 mln zł. Docelowy poziom finansowania, czyli 6 proc. PKB, będzie osiągnięty w 2025 r.

Powered by WPeMatico