Światowe Centrum Słuchu pozostaje innowacyjne od momentu, w którym zostało uruchomione. Ośrodek każdego dnia przyjmuje pacjentów w tej specjalności i pod względem ich liczby jest niekwestionowanym światowym liderem.