W związku z artykułem red. Sylwii Sałwackiej dotyczącym funkcjonowania rządowego programu prokreacyjnego, który został opublikowany 31 maja na portalu wyborcza.pl POZNAŃ, przedstawiamy poniższe wyjaśniania.

Artykuł pt. „Prokreacja narodowa według PiS tylko na papierze. Szpital przy Polnej nie przyjął żadnej pary” zawiera tylko część informacji, które przesłaliśmy jego autorce 30 maja.  Przede wszystkim brakuje tam informacji o podstawowych zasadach realizacji Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego. Artykuł sugeruje, że minister zdrowia nie wywiązuje się ze zobowiązań finansowych wobec ośrodków referencyjnych i zalega ze sfinansowaniem zrealizowanych zadań. Jest to nieprawda. Wszystkie faktury i pozostała dokumentacja finansowo-księgowa przekazywana do Ministerstwa Zdrowia za zadania wykonane w ramach programu jest rozliczana, a wynagrodzenie jest przekazywane realizatorom.

Etap realizacji programu

Obecnie – jak wskazaliśmy w odpowiedzi dla Pani Redaktor – ośrodki referencyjne są na etapie modernizacji i zakupu sprzętu. Harmonogram realizowanych inwestycji budowlanych i dotyczących zakupionego sprzętu zaproponowali oferenci (w postępowaniu konkursowym). Minister zdrowia nie zmusza realizatorów do zakupów i modernizacji wbrew ich woli, wbrew planom inwestycyjnym oraz wbrew terminom związanym np. z koniecznością uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie prac budowlanych. Aby zakupić sprzęt medyczny i zrealizować prace budowlane, placówki muszą przeprowadzić przetargi nieograniczone. Jest to czasochłonne.

Realizujemy program zgodnie z harmonogramem

W naszej odpowiedzi wskazaliśmy, że program działa i przebiega zgodnie z harmonogramem. Zakłada, że pacjenci będą przyjmowani, kiedy ośrodki referencyjne uzupełnią wyposażenie o niezbędny sprzęt zakupiony w ramach programu i zakończą prace budowlane. Inne programy polityki zdrowotnej ministra zdrowia, które dotyczą inwestycji, też zakładają, że sprzęt może być wykorzystywany do udzielania świadczeń, ale najpierw trzeba go zakupić, zainstalować i oddać do użytku.

Program wieloletni (2016-2020)

Wydźwięk artykułu może wynikać z niezrozumienia zasad realizacji programu. Zaplanowaliśmy go na wiele lat. Zatem oczekiwania, że wszystkie zadania zostaną zrealizowane w czasie krótszym niż rok jego trwania, są całkowicie bezzasadne.

Czego dotyczy program prokreacyjny

Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego jest, zgodnie ze swoją nazwą, ukierunkowany na ochronę zdrowia prokreacyjnego – poprzez zapewnienie kompleksowej diagnostyki dla par, a nie finansowanie określonej metody.

W ramach programu powstaną ośrodki referencyjne, które zapewnią dostęp do kompleksowej diagnostyki i leczenia niepłodności. Jest skierowany do par, które mają problem z płodnością.

Realizowane inwestycje pozwolą stworzyć fundament systemu ochrony zdrowia prokreacyjnego.

Również po zakończeniu realizacji programu nowy sprzęt oraz zmodernizowane pomieszczenia będą dostępne dla pacjentów, którzy mają problem z płodnością, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Podstawy prawne

Powered by WPeMatico