Program posiedzenia plenarnego Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia  w dniu 21 września 2017 r.

Prowadzenie: prof. Kazimierz Roszkowski-Śliż, prof. Mirosław J. Wysocki

 

1. Europejskie Sieci Referencyjne

Wystąpienie – prof. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak – Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

 

2. Zdrowie publiczne – główne determinanty stanu zdrowia ludności Polski

Wystąpienia:

  1. Mirosław J. Wysocki – dyrektor NIZP-PZH, konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego – „Główne wyzwania zdrowia publicznego w Polsce”
  1. Tomasz Zdrojewski – Gdański Uniwersytet Medyczny, NIZP-PZH, przewodniczący Komitetu Zdrowia Publicznego PAN, członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia – „Monitorowanie czynników ryzyka chorób niezakaźnych w Polsce”
  1. Bogdan Wojtyniak – zastępca dyrektora NIZP-PZH – „Nierówności w zdrowiu w Polsce”
  1. dr Iwona Paradowska-Stankiewicz – NIZP-PZH, konsultant krajowy w dziedzinie epidemiologii – „Czy choroby zakaźne nadal są groźne?”
  • Dyskusja i podsumowanie

Powered by WPeMatico