Projekt Mapy potrzeb zdrowotnych, realizowany od 2014 r., został wyróżniony przez European Institute of Public Administration w Maastricht prestiżowym certyfikatem Best Practice European Public Sector Award 2017 (EPSA).

EPSA to jedyna nagroda dla najlepszych, najbardziej innowacyjnych oraz wyróżniających się sprawnością jednostek administracji publicznej, które podejmują działania dotyczące kompleksowego i skutecznego rozwiązywania kluczowych problemów na różnych poziomach oddziaływania (lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim). Jest przyznawana raz na dwa lata.

W tym roku tematem przewodnim był „Innowacyjny sektor publiczny w 2017 r. – nowe rozwiązania złożonych problemów”.

To wyróżnienie nagradza wysiłek osób, które pracowały przy tym projekcie. Jest też wyrazem uznania dla pracy całego urzędu. Umożliwiło zaprezentowanie naszych osiągnięć na forum europejskim i nawiązanie kontaktów w celu wymiany dobrych praktyk i doświadczenia.

Nasz projekt jest jednym z dwóch nagrodzonych projektów z Polski. Został wybrany spośród 15 zgłoszeń z kraju oraz 60 – z całej Europy (w kategorii krajowej).

Powered by WPeMatico