Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej został przekazany do konsultacji publicznych.

Projekt rozporządzenia wprowadza modyfikację wymagań dotyczących personelu w zakresie świadczeń: fizjoterapia ambulatoryjna oraz fizjoterapia domowa. Zmiana ta polega na rozszerzeniu możliwości udzielania obydwu świadczeń zdrowotnych przez magistrów fizjoterapii, a nie jedynie przez osoby, które uzyskały tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem i zgłaszania ewentualnych opinii i uwag do 10 kwietnia 2017.

Powered by WPeMatico