W porównaniu do XXXV obwieszczenia, obowiązującego od 1 września 2017 r., projekt XXXVI obwieszczenia refundacyjnego zawiera następujące zmiany:

 

I. Statystyki projektu XXXVI obwieszczenia

 1. Ogółem do obwieszczenia zostaną dodane 72 produkty lecznicze (unikalne kody EAN), w tym:
  1. 45 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN) w ramach listy aptecznej,
  2. 1 środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego (unikalny kod EAN) w ramach listy aptecznej,
  3. 4 wyroby medyczne (unikalne kody EAN) w ramach listy aptecznej,
  4. 2 produkty lecznicze (unikalne kody EAN) w ramach katalogu chemioterapii,
  5. 20 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN) w ramach programów lekowych.
 2. Dla 23 produktów (unikalnych kodów EAN) zostanie dodane wskazanie pozarejestracyjne.
 3. Dla 84 produktów (unikalnych kodów EAN) obniżono urzędowe ceny zbytu (od 594,00 zł do 3 gr).
 4. Dla 2 produktów (unikalnych kodów EAN) podwyższono urzędowe ceny zbytu. (od 51 gr do 1068,84 zł).
 5. Dla 256 produktów (unikalnych kodów EAN) spadnie dopłata pacjenta (od 170,10 zł do 1 gr).
 6. Dla 408 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrośnie dopłata pacjenta (od 1 gr do 283,50 zł).
 7. Dla 603 produktów (unikalnych kodów EAN) spadną ceny detaliczne brutto (od 629,77 zł do 1 gr).
 8. Dla 53 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrosną ceny detaliczne brutto (od 5 gr do 53 gr).
 9. W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny okres w XXXVI obwieszczeniu nie znajdą się 43 produkty lecznicze (unikalne kody EAN) obecnych w poprzednim obwieszczeniu.

 

II. Zmiany na liście aptecznej

 • Nutramigen 3 LGG (dieta eliminacyjna mlekozastępcza) we wskazaniu alergia na białko mleka krowiego, objawy związane z alergią pokarmową związane z nadwrażliwością na białka mleka krowiego, nietolerancja laktozy związana z nadwrażliwością na białka mleka krowiego, wtórna nietolerancja sacharozy związana z nadwrażliwością na białka mleka krowiego, inne alergie związane z nadwrażliwością na białka mleka krowiego, alergia na białko sojowe z nadwrażliwością na białka mleka krowiego.

 

III. Zmiany w programach lekowych

 1. Tagrisso (ozymertynib) został objęty refundacją w ramach obecnie istniejącego programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C 34.0)”.
 2. RoActemra (tocilizumab) został objęty refundacją w nowej, podskórnej postaci podania w ramach obecnie istniejącego programu lekowego „Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ICD-10 M 05, M 06, M 08)”.
 3. Nucala (mepolizumab) został objęty refundacją w ramach programu lekowego „Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IGE zależnej (ICD-10  J45.0) oraz ciężkiej astmy eozynofilowej (ICD-10 J 45)”.
 4. Xtandi (enzalutamid) został objęty refundacją w ramach istniejącego programu lekowego „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego  (ICD-10  C61)”.
 5. Xofigo (dichlorek radu-233) został objęty refundacją w ramach istniejącego programu lekowego „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego  (ICD-10  C61)”.
 6. Zytiga (octan abirateronu) został objęty refundacją w nowym, rozszerzonym wskazaniu refundacyjnym w ramach istniejącego programu lekowego „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego  (ICD-10  C61)”. Od 1 listopada 2017 r. refundacją objęto dodatkową populację pacjentów, u których zastosowanie chemioterapii nie jest jeszcze klinicznie wskazane.
 7. W opisie programu lekowego „Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ (C81 Choroba Hodgkina, C84.5 Inne nieokreślone chłoniaki T)” została wprowadzona zmiana dawkowania zaleconego w populacji dziecięcej, w następującym brzmieniu: 1,2 mg/kg m.c. (max. 120 mg) co 7 lub 14 dni.

 

IV. Zmiany na liście „75+”

Ponadto na wykazie bezpłatnych leków dla seniorów znajdzie się więcej kolejnych bezpłatnych leków od 1 listopada 2017 r. Wykaz zostanie  rozszerzony o leki stosowane w leczeniu pacjentów z przerostem prostaty. Od 1 listopada 2017 do wykazu bezpłatnych leków dla seniorów wpisane zostaną leki należące do grupy limitowej 76.0, leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego – blokujące receptory alfa-adrenergiczne  zawierające substancje czynne alfuzosinum i tamsulosinum oraz do grupy limitowej 77.0, leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego – inhibitory 5-alfa reduktazy zawierające substancję czynną  finasteridum.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu obwieszczenia do 24 października 2017 r. do godz. 11:00 w wersji elektronicznej na adres e-mail: wykazy-uwagi@mz.gov.pl

Zobacz: Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2017 r.

 

Powered by WPeMatico