8 maja 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji zamieściliśmy projekty trzech rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Poz. 844). Jest to ustawa wprowadzająca system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieć szpitali):

Termin zgłaszania uwag oraz opinii do wspomnianych projektów upływa 29 maja 2017 roku.

Powered by WPeMatico