Powierzchnie dotykowe, które w sposób aktywny i ciągły zabijają drobnoustroje wywołujące zakażenia.

Każdego dnia mamy kontakt z różnymi powierzchniami dotykowymi. Od uchwytów w środkach transportu po klamki, klawiatury oraz telefony, dotyk stanowi nieodłączną część codziennego funkcjonowania. Niestety, przedmioty, których dotykamy dotykają także inni. Częsty kontakt może doprowadzić do rozwoju na powierzchniach licznych drobnoustrojów, narażając tym samym zdrowie użytkowników. Szkodliwe organizmy mogą bytować na powierzchniach ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego przez kilka dni a nawet miesięcy, wciąż stanowiąc zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.[1] Ponieważ jesteśmy świadomi, że 80% chorób zakaźnych przenoszonych jest przez dotyk, ewidentna staje się konieczność czyszczenia tych powierzchni.[2] Jednak samo czyszczenie powierzchni to tylko jedno z rozwiązań. Nawet surowo przestrzegane mycie rąk i działanie dezynfekujące zalecane przez Państwową Służbę Zdrowia lub Amerykańskie Centra ds. Kontroli i Prewencji Zakażeń (CDC) nie stanowią wystarczających rozwiązań w celu zapobiegania infekcjom w szpitalach. Konieczne jest tutaj zastosowanie powierzchni dotykowych o stałym profilu zwalczania drobnoustrojów, powodujących infekcje i choroby. W przeszłości, wykorzystywano powłoki na bazie srebra, okazały się one jednak niewystarczające gdyż chroniły jedynie sam produkt a nie osoby z niego korzystające

Obecnie, dostępna jest już nowa kategoria materiałów powierzchniowych: Miedź Przeciwdrobnoustrojowa. Jest to jedyny stały materiał powierzchniowy dopuszczony do wykorzystania w ośrodkach zdrowia w Stanach Zjednoczonych. Miedź Przeciwdrobnoustrojowa stanowi najefektywniejszy przeciwdrobnoustrojowy materiał dotykowy, zwalczający ponad 99.9% bakterii* w czasie dwóch godzin od momentu wystawienia na działanie. Żaden inny materiał, taki jak powłoki ze srebra, nie uzyskał w badaniach zbliżonego wyniku.

[1] How long do nosocomial pathogens persist on inanimate surfaces? A systematic review. BMC Infectious Diseases 6:130. Kramer et al. 2006.

[2] The Secret Life of Germs. P Tierno, Atria Books: New York, NY, USA. 2001.

*Porównanie licznych publikacji naukowych wskazuje na fakt, że Miedź przeciwdrobnoustrojowa przeciwdziała powstawaniu bakterii, wirusów, grzybów i pleśni, w tym gronkowca złocistego, wirusa grypy typu A (H1N1), bakterii beztlenowych oraz enterokoków.

Miedź Przeciwdrobnoustrojowa stanowi jedyny materiał powierzchniowy, o skuteczności potwierdzonej przez rejestr Amerykańskiej Agencji ds. Ochrony Środowiska, zwalczający ponad 99,9% drobnoustrojów w ośrodkach opieki zdrowotnej w ciągu dwóch godzin od wystawienia na działanie bakterii. Testowane organizmy to gronkowiec złocisty, Staphylococcus auerus, Enterobacter aerogenes, Pseudomonas aeruginosa, E. coli O157:H7 oraz bakteria Enterococcus faecalis, odporna na działanie wankomycyny.

Dalsze badania1 wykazały, iż Miedź Przeciwdrobnoustrojowa przewyższa działaniem dwie powszechnie stosowane powłoki na bazie srebra, w typowych warunkach pomieszczenia. Badania2 przeprowadzane na oddziale szpitala Selly Oak Hospital, wykazało iż Miedź Przeciwdrobnoustrojowa posiada odsetek skuteczności w zwalczaniu drobnoustrojów wynoszący 90-100%, w porównaniu z konwencjonalnie stosowanymi materiałami.Próby przeprowadzone w USA i Chile także potwierdzają te wyniki. Miedź Przeciwdrobnoustrojowa pokrywa i uzupełnia, niemniej nie zastępuje standardowych działań ochronnych, wykazujących skuteczność przeciwdrobnoustrojową.

[1] Effects of temperature and humidity on the efficacy of methicillin-resistant Staphylococcus aureus challenged antimicrobial materials containing silver and copper. H T Michels, J O Noyce and C W Keevil, Letters in Applied Microbiology, 49 (2009) 191-195.

[2] Role of copper in reducing hospital environment contamination. A L Casey, D Adams, T J Karpanen, P A Lambert, B D Cookson, P Nightingale, L Miruszenko, R Shillam, P Christian and T S J Elliott, J Hosp Infect (2009).

Źródło: http://www.antimicrobialcopper.org/
http://www.antimicrobialcopper.org/pl/zastosowanie/przeciwdrobnoustrojowe-powierzchnie-dotykowe