Przedstawiamy kalendarz udziału przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia w VIII Forum Ochrony Zdrowia.

Dzień I – 5 września

 • 15.15–16.15 INAUGURACYJNA SESJA: Forum Ochrony Zdrowia 2010-2016: wpływ na zmiany w ochronie zdrowia

Sesja będzie poprzedzona prezentacją podsumowującą najważniejsze tematy, wyzwania i postulaty dyskutowane w trakcie poprzednich sesji FOZ. Zadaniem panelistów będzie odniesienie się do tego, co zostało zrobione, jakie zmiany są w toku, a jakie są niezbędne w kontekście dyskusji z poprzednich lat.

Wśród panelistów: Józefa Szczurek-Żelazko, sekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia

 • 16.25–17.25 E-zdrowie – projekty na poziomie centralnym, platformy regionalne, rejestry medyczne, wykorzystanie danych medycznych dla dobra pacjenta i systemu

Sesja będzie poświęcona m.in. zmianom systemowym, które należy wprowadzić, aby zwiększyć rolę rozwiązań telemedycznych, sposobom finansowania świadczeń telemetdycznych oraz rejestrom medycznym, które mogą służyć jako narzędzia realizacji polityk zdrowotnych.

Wśród panelistów: Agnieszka Kister, dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich i e-zdrowia, Ministerstwo Zdrowia

 • 18.50–19.50 Telemedycyna – opieka medyczna dalej, czy bliżej Pacjenta?

Podczas panelu zostanie omówiona kwestia korzystania z potencjału nowych technologii w procesach leczenia i obsługi pacjentów.

Wśród panelistów: Józefa Szczurek-Żelazko, sekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia oraz Agnieszka Kister, dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich i e-zdrowia, Ministerstwo Zdrowia

 

Dzień II – 6 września

 • 10.40–11.55 Blok Tematyczny. Efektywność w ochronie zdrowia – dokąd zmierza legislacja?

Dyskusja będzie dotyczyła systemu szpitali publicznych – czy za pomocą jednej ustawy może stać się tak efektywny, jak system świadczeniodawców prywatnych.

Wśród panelistów: Marek Tombarkiewicz, podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia

 • 12.05–13.05 Polityka lekowa Państwa

Sesja będzie poświęcona rządowej strategia rozwoju dla branży farmaceutycznej, jako znaczącej części polityki lekowej państwa.

Wśród panelistów: Marcin Czech, podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia

 • 13.15–14.15 Jak systemowo poprawić model opieki nad pacjentem onkologicznym na przykładzie raka jelita grubego?

Paneliści omówią kwestie polepszenia opieki onkologicznej – m.in. jak zorganizować system ochrony zdrowia, aby znaleźć optymalną drogę do walki z rakiem oraz jak zapewnić koordynowaną opiekę dla pacjentów onkologicznych w Polsce.

Wśród panelistów: Marek Tombarkiewicz, podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia

 • 14.25–15.25 Strategia rozwoju przemysłu farmaceutycznego

Tematem panelu będą czynniki istotne dla rozwoju przemysłu farmaceutycznego.

Wśród panelistów: Marcin Czech, podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia

 • 15.35–16.50 Sieć szpitali – czyli wizja systemu w perspektywie najbliższych lat

Paneliści podsumują dotychczasowe prace. Sieć szpitali zostanie wpisana w szerokie zmiany systemowe na każdym poziomie polskiej służby zdrowia.

Wśród panelistów: Piotr Gryza, podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia

 • 18.40–19.55 Czy system jest gotowy na przełomowe terapie w leczeniu rzadkich chorób genetycznych?

Paneliści omówią, jakie konsekwencje i wyzwania stawia przed systemami opieki zdrowotnej dostęp do innowacyjnych terapii.

Wśród panelistów: Marcin Czech, podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia

 

Dzień III – 7 września

 • 9:00 – 10:30 Sesja Plenarna Ministrów Zdrowia: Polska, Dania, Litwa, Ukraina.

Sesja będzie poświęcona m.in. potrzebom i wyzwaniom ekonomicznym, które determinują system ochrony zdrowia oraz inwestycjom w zdrowie.

Wśród panelistów: Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia

  10.40–11.55 Po pierwsze. Zdrowie Publiczne

Tematem sesji będzie  właściwe kształtowanie i rozwój mechanizmów społecznych, które będą prowadziły do zapewnienia każdemu obywatelowi standardu życia właściwego dla utrzymania zdrowia.

Wśród panelistów: Zbigniew Król, podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia

 • 12.05–13.05 Pierwszy rok funkcjonowania programu 75+ i co dalej?

Podczas panelu zostaną podsumowane dotychczasowe działania. Paneliści określą także priorytety dalszego funkcjonowania programu.

Wśród panelistów: Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia

 

Ponadto wiceminister Marcin Czech weźmie udział w panelach „Przyszłość zdrowotna obywateli Państw Grupy Wyszehradzkiej – z perspektywy chorób hematologicznych” oraz „Przewidywalność kluczem do rozwoju gospodarki i  inwestycji w ochronie zdrowia”, a wiceminister Marek Tombarkiewicz – w panelach: „Innowacyjne partnerstwo publiczno-prywatne – czy biznes może współpracować z  administracją?” i „Szpital Przyszłości”. Panele te nie wchodzące w program FOZ, ale odbędą się w trakcie jego trwania.

Powered by WPeMatico