Jeden z pierwszych gabinetów leczenia zespołu stopy cukrzycowej już otwarty!

Dzisiaj we Wrocławiu oficjalnie otwarto Referencyjny Gabinet Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej  w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej. Jest to jeden z 8 gabinetów leczenia ZSC, które powstały w roku 2016 dzięki dofinansowaniu zakupu sprzętu w ramach ministerialnego programu pn. Program wsparcia ambulatoryjnego leczenia zespołu stopy cukrzycowej na lata 2016 – 2018.

Program wsparcia ambulatoryjnego leczenia zespołu stopy cukrzycowej

Problem

W Polsce przeprowadza się rocznie ponad 4500 pierwszych amputacji powyżej kostki u pacjentów z cukrzycą i zespołem stopy cukrzycowej oraz dziesiątki tysięcy mniejszych obszarowo amputacji, które również powodują niepełnosprawność. Tymczasem wczesne rozpoczęcie specjalistycznego leczenia zapobiega aż 75 – 90% przypadkom amputacji i zmniejsza liczbę hospitalizacji.

Rozwiązanie

Program wsparcia ambulatoryjnego leczenia zespołu stopy cukrzycowej na lata 2016 – 2018 to pierwszy kompleksowy i skoordynowany plan działań na rzecz pacjentów chorych na cukrzycę. Ma on rozwiązać problem z dostępem do specjalistycznego leczenia zespołu stopy cukrzycowej (ZSC) i wynikającej z tego nadmiernej liczby amputacji.

Program zakłada realizację następujących zadań:

 • wyposażenie i doposażenie gabinetów leczenia zespołu stopy cukrzycowej, które będą pełniły funkcje:
  – referencyjną (działając przy klinice bądź oddziale diabetologicznym w roli koordynatora na terenie województwa),
  – podstawową,
 • szkolenia dla ponad 150 lekarzy i pielęgniarek dotyczące prewencji, diagnostyki i terapii ZSC, które podniosą kwalifikacje zespołów medycznych pracujących z pacjentami z ZSC,
 • platforma e-learningowa do kształcenia ok. 1000 lekarzy i pielęgniarek POZ w celu zaznajomienia z problematyką ZSC (m.in. diagnostyka i multidyscyplinarne leczenie), aby problem związany z ZSC był dostrzegany już u lekarza pierwszego kontaktu, co pozwoli zminimalizować powikłania cukrzycy
 • ogólnokrajowa kampania edukacyjna skierowana do pacjentów z cukrzycą, która będzie ukierunkowana na profilaktykę i leczenie ZSC.

Co zrobiliśmy

Program obowiązuje od 5 września 2016 r. Do końca ubiegłego roku sfinansowaliśmy wyposażenie/doposażenie 8 referencyjnych gabinetów leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej (ZSC) w 8 województwach.

Gabinety te znajdują się przy dużych ośrodkach diabetologicznych, które prowadzą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną i mają zaplecze w postaci oddziałów szpitalnych (kliniki/oddziały diabetologii). Taka lokalizacja zwiększa możliwość kompleksowego podejścia do problemów zdrowotnych chorego z cukrzycą i ZSC. Oddziały stacjonarne będą zapleczem dla potrzeb hospitalizacji chorych, którzy będą tego potrzebować. To zwiększy gwarancję ciągłości specjalistycznego leczenia.

Wybraliśmy także realizatorów, którzy przeprowadzą kompleksowe szkolenia dla lekarzy.

Co planujemy

 • W 2017 r. powstaną kolejne gabinety – tak aby docelowo w każdym województwie znajdował się jeden gabinet referencyjny.
 • Wyposażymy/doposażymy ponad 50 gabinetów leczenia ZSC. Będą one służyły diagnostyce, leczeniu i profilaktyce owrzodzeń, infekcji w przebiegu ZSC. Pacjenci  z cięższym przebiegiem klinicznym będą konsultowani i ewentualnie przekazywani pod opiekę gabinetów pełniących funkcję referencyjną.
 • W przygotowaniu jest kampania edukacyjnej dla pacjentów chorych na cukrzycę:
  • edukacyjne spoty reklamowe oraz materiały informacyjne na temat profilaktyki i postępowania przy ZSC zostaną rozesłane do przychodni na terenie całego kraju,
  • w czasie trwania kampanii w 16 miastach w Polsce odbędą się m.in. bezpłatne konsultacje z diabetologiem.

Korzyści

Realizacja programu umożliwi powstanie sieci współpracujących ze sobą gabinetów na terenie całego kraju. Dzięki temu pacjenci będą mieli nie tylko łatwiejszy dostęp do fachowej opieki medycznej – często już na poziomie swojej macierzystej poradni diabetologicznej, lecz także do nowoczesnych metod terapii w ośrodku referencyjnym – jeśli będzie to wskazane.

W gabinetach będzie można skorzystać z wysokospecjalistycznych metod terapeutycznych. W uzasadnionych przypadkach pacjenci z ciężkimi przypadkami ZSC będą kierowani do szpitala.

Oczekiwane efekty programu to:

 • ograniczenie liczby amputacji w przebiegu ZSC – to zmniejszy niepełnosprawność i inwalidztwo wśród osób z cukrzycą,
 • ograniczenie liczby pacjentów z tym powikłaniem,
 • poprawa jakości i wydłużenie życia pacjentów z cukrzycą,
 • skrócenie czasu leczenia owrzodzeń w obrębie stopy u osób z cukrzycą,
 • ograniczenie kosztów związanych z leczeniem ZSC.

Jeśli program przyniesie oczekiwane efekty, będzie kontynuowany.

Finansowanie

Na rozwój leczenia zespołu stopy cukrzycowej w czasie 3 lat obowiązywania programu planujemy rozdysponować ponad 3 mln zł.

Powered by WPeMatico