W nawiązaniu do doniesień medialnych przekazujemy poniższe informacje.

Projekt założeń do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta przewiduje między innymi:

  • tworzenie i prowadzenie rejestrów medycznych,
  • utworzenie Agencji do spraw Jakości Opieki Zdrowotnej i Bezpieczeństwa Pacjenta, która powstanie na bazie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Rejestry medyczne będą tworzone według zasad prowadzenia dobrej praktyki, w celu monitorowania jakości realizowanych świadczeń oraz stymulowania do jej poprawy. Umożliwią one wyliczanie klinicznych wskaźników jakości w odniesieniu do podmiotów sprawujących opiekę zdrowotną. Przewidujemy, że rocznie będzie powstawało około pięciu takich rejestrów (w pierwszych latach: 2 – 4). Docelowo ma ich być ok. 60 – 80.

Po co powstaną nowe rejestry

Rejestry umożliwią:

  • ocenę jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych przez poszczególne podmioty w warunkach rzeczywistych lub
  • ocenę sposobów postępowania / technologii medycznych / produktów leczniczych / wyrobów medycznych w warunkach rzeczywistych,
  • poprawę bezpieczeństwa i skuteczności opieki sprawowanej nad pacjentami.

Kogo obejmą

Rejestry medyczne będą obejmowały pacjentów:

  • z określonym rozpoznaniem, stanem chorobowym,
  • poddawanych określonej terapii, określonemu postępowaniu – np. rejestr zabiegów lub operacji,
  • u których zastosowano określony produkt leczniczy (badania kliniczne IV fazy),
  • u których zastosowano określony wyrób medyczny – np. rejestr wszczepionych endoprotez stawu biodrowego.

Finansowanie

Zakładamy, że rejestry medyczne do celów oceny jakości będą finansowane lub współfinansowane przez ministra zdrowia. Nie  wykluczamy też finansowania ich z innych źródeł.

Etap prac legislacyjnych

Projekt założeń do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta został przekazany do konsultacji publicznych. Uwagi można zgłaszać do 19 lutego 2017 r.

Akty prawne

Projekt założeń do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta.

Powered by WPeMatico