W ramach trwającego przeglądu resortów Prezes Rady Ministrów spotkała się dziś z ministrami rodziny, pracy i  polityki społecznej oraz zdrowia. Wspólnie omówili oni najważniejsze zamierzenia, które będą realizowane w tym roku i podsumowali ubiegłoroczne dokonania.

Reforma służby zdrowia największym wyzwaniem roku

Podczas konferencji premier Beata Szydło oceniła, że reforma służby zdrowia przygotowana przez ministra Konstantego Radziwiłła będzie największym wyzwaniem tego roku. Podkreśliła, że reforma, choć niełatwa, jest niezbędna i została przez ministra kompleksowo i dobrze przygotowana. „Zdaję sobie sprawę z tego, że oczekują na nią wszyscy, ale podchodzimy do tej reformy racjonalnie i pragmatycznie. Naszym celem jest zmiana systemu tak, aby przede wszystkim zabezpieczyć potrzeby pacjentów.” – zaznaczyła premier.

Przypomniała, że zmiany wprowadzane przez Ministerstwo Zdrowia mają na celu zagwarantowanie Polakom dostępności lekarza i opieki medycznej, a także skrócenie kolejek. Zapewniła także, że ważnym celem rządu jest stworzenie godnych warunków pracy i płacy pracownikom służby zdrowia, a konsekwentne wprowadzanie reformy spowoduje, że system opieki zdrowotnej w Polsce będzie lepszy.

Plany Ministerstwa Zdrowia na 2017 rok

Odnosząc się do planów na bieżący rok, premier Beata Szydło  poinformowała m.in., że minister Radziwiłł przedstawił jej projekt dotyczący likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia. „Projekt jest, można powiedzieć, w pierwszym czytaniu. Musimy przyjąć go na prezydium rządu, porozmawiać z panem ministrem Radziwiłłem. Jeżeli projekt zostanie zaakceptowany, to w najbliższym czasie zostanie skierowany do konsultacji i do prac rządowych i parlamentarnych” – oświadczyła Prezes Rady Ministrów. Przypomniała, że jeszcze dziś Komitet Stały Rady Ministrów będzie zajmował się projektem dotyczącym wprowadzenia tzw. sieci szpitali. „Jeżeli komitet stały przyjmie ten projekt, to najbliższym posiedzeniu rządu we wtorek będzie omówiony przez rząd” – zapowiedziała.

Sukcesy: bezpłatne leki dla seniorów i więcej leków refundowanych

Przedstawiając dokonania Ministerstwa Zdrowia, Konstanty Radziwiłł wskazał w pierwszej kolejności na wprowadzenie bezpłatnych leków dla seniorów i poszerzenie listy leków refundowanych. Podkreślił, jak istotne znaczenie będzie miało dla zdrowia publicznego  wprowadzenie od tego roku bezpłatnych, obowiązkowych szczepień przeciwko pneumokokom dla dzieci. Szczepienia będą chroniły nie tylko najmłodszych, lecz także – poprzez zmniejszenie ryzyka zarażenia – osoby starsze. Przypomniał, że zarówno w ubiegłym, jak i w tym roku, pacjenci nie mieli przed 1 stycznia powodu do obaw o dalsze leczenie u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej ani w szpitalach.

Zwiększenie dostępności i jakości opieki medycznej

Minister Radziwiłł mówił także o działaniach, których celem jest rozwiązanie jednego z najpoważniejszych, wieloletnich problemów służby zdrowia – zbyt długiego czasu oczekiwania pacjentów na pomoc medyczną. „Kolejki do lekarza to jeden z podstawowych problemów polskiej służby zdrowia” – przyznał minister. Tłumaczył, że poprawa sytuacji wymaga czasu, a rozwiązaniu problemu sprzyjają mechanizmy będące elementem wprowadzanych zmian: zwiększanie naboru na studia medyczne, lepsze warunki kształcenia podyplomowego, wprowadzenie sieci szpitali i związana z tym zmiana modelu opieki nad pacjentem po hospitalizacji, a także zmiany w POZ.

Minister omówił zmiany, które wprowadził, by zwiększyć dostępność opieki medycznej, podnieść jej jakość i zaradzić negatywnym procesom zachodzącym w systemie opieki zdrowotnej. Wśród najważniejszych wymienił zatrzymanie procesu komercjalizacji szpitali, zwiększenie liczby miejsc na studiach lekarskich i przywrócenie stażu podyplomowego.

Zmiany w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne

Zapowiedział także zwiększanie nakładów na zdrowie, wprowadzenie w połowie roku tzw. sieci szpitali oraz zmiany w ratownictwie medycznym. „Chcemy przywrócić państwowemu ratownictwu medycznemu, zgodnie z jego nazwą, charakter publiczny, tak aby karetki nie tylko były przygotowane każdego dnia, na bieżąco, do wyjazdu do każdego, kto tego potrzebuje, ale także, żeby ten system był gotowy do tego, aby szybko i w sposób absolutnie skoordynowany odpowiadać na zagrożenia, które mogą się pojawić” – powiedział minister.

Odnosząc się do planowanych zmian systemowych, których elementami są likwidacja NFZ i utworzenie państwowego funduszu celowego, minister wyjaśnił, że mechanizmy tych zmian będą w zasadzie niedostrzegalne dla obywateli. Zaznaczył, że regulujący te kwestie projekt, który przedstawił dzisiaj premier Beacie Szydło, ma roboczy charakter i jednocześnie zapowiedział, że zostanie on niedługo zaprezentowany.

Czytaj więcej o dokonaniach i planach ministra zdrowia w komunikacie  „Reforma systemowa w służbie zdrowia – stan prac i nowe zadania”

Powered by WPeMatico